help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

broyez で活用表を検索


broyez : broyer直説法現在-2複 命令法現在-2複 です。
broyer
broyant
broyé      
直現je broietu broiesil broienous broyonsvous broyezils broient
命現---broie---broyonsbroyez---
直半je broyaistu broyaisil broyaitnous broyionsvous broyiezils broyaient
接現que je broieque tu broiesqu'il broieque nous broyionsque vous broyiezqu'ils broient
直単未je broieraitu broierasil broieranous broieronsvous broierezils broieront
条現je broieraistu broieraisil broieraitnous broierionsvous broieriezils broieraient
直単過je broyaitu broyasil broyanous broyâmesvous broyâtesils broyèrent
接半que je broyasseque tu broyassesqu'il broyâtque nous broyassionsque vous broyassiezqu'ils broyassent
メモ
パターンnettoyer
発音しない語尾の前、および直単未・条現でy->i
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

décrètesoulevezépeliezsourdsabolis

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください