help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

corroyez で活用表を検索


corroyez : corroyer直説法現在-2複 命令法現在-2複 です。
corroyer
corroyant
corroyé      
直現je corroietu corroiesil corroienous corroyonsvous corroyezils corroient
命現---corroie---corroyonscorroyez---
直半je corroyaistu corroyaisil corroyaitnous corroyionsvous corroyiezils corroyaient
接現que je corroieque tu corroiesqu'il corroieque nous corroyionsque vous corroyiezqu'ils corroient
直単未je corroieraitu corroierasil corroieranous corroieronsvous corroierezils corroieront
条現je corroieraistu corroieraisil corroieraitnous corroierionsvous corroieriezils corroieraient
直単過je corroyaitu corroyasil corroyanous corroyâmesvous corroyâtesils corroyèrent
接半que je corroyasseque tu corroyassesqu'il corroyâtque nous corroyassionsque vous corroyassiezqu'ils corroyassent
メモ
パターンnettoyer
発音しない語尾の前、および直単未・条現でy->i
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

balayaimisengrenémontesquittai

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください