help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

corsetas で活用表を検索


corsetas : corseter直説法単純過去-2単 です。
corseter
corsetant
corseté      
 jetuilnousvousils
直現corsètecorsètescorsètecorsetonscorsetezcorsètent
命現---corsète---corsetonscorsetez---
直半corsetaiscorsetaiscorsetaitcorsetionscorsetiezcorsetaient
接現corsètecorsètescorsètecorsetionscorsetiezcorsètent
直単未corsèteraicorsèterascorsèteracorsèteronscorsèterezcorsèteront
条現corsèteraiscorsèteraiscorsèteraitcorsèterionscorsèteriezcorsèteraient
直単過corsetaicorsetascorsetacorsetâmescorsetâtescorsetèrent
接半corsetassecorsetassescorsetâtcorsetassionscorsetassiezcorsetassent
メモ
パターンacheter
発音しない語尾の前、および直単未・条現で(グラーヴ)とつづり、/ɛ/の発音になる
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S