help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

coudoie で活用表を検索


coudoie : coudoyer直説法現在-1単 直説法現在-3単 命令法現在-2単 接続法現在-1単 接続法現在-3単 です。
coudoyer
coudoyant
coudoyé      
直現je coudoietu coudoiesil coudoienous coudoyonsvous coudoyezils coudoient
命現---coudoie---coudoyonscoudoyez---
直半je coudoyaistu coudoyaisil coudoyaitnous coudoyionsvous coudoyiezils coudoyaient
接現que je coudoieque tu coudoiesqu'il coudoieque nous coudoyionsque vous coudoyiezqu'ils coudoient
直単未je coudoieraitu coudoierasil coudoieranous coudoieronsvous coudoierezils coudoieront
条現je coudoieraistu coudoieraisil coudoieraitnous coudoierionsvous coudoieriezils coudoieraient
直単過je coudoyaitu coudoyasil coudoyanous coudoyâmesvous coudoyâtesils coudoyèrent
接半que je coudoyasseque tu coudoyassesqu'il coudoyâtque nous coudoyassionsque vous coudoyassiezqu'ils coudoyassent
メモ
パターンnettoyer
発音しない語尾の前、および直単未・条現でy->i
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

veuillevêtspérisélongezmenaçait

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください