help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

cro��tre で活用表を検索

クラシック表示です 標準表示

cro��treを-er規則動詞とみなして表示しています
もしかして…
croître

cro��trercro��trantcro��tré
直現命現直半接現直単未条現直単過接半
jecro��tre---cro��traiscro��trecro��treraicro��treraiscro��traicro��trasse
tucro��trescro��trecro��traiscro��trescro��trerascro��treraiscro��trascro��trasses
ilcro��tre---cro��traitcro��trecro��treracro��treraitcro��tracro��trât
nouscro��tronscro��tronscro��trionscro��trionscro��treronscro��trerionscro��trâmescro��trassions
vouscro��trezcro��trezcro��triezcro��triezcro��trerezcro��treriezcro��trâtescro��trassiez
ilscro��trent---cro��traientcro��trentcro��trerontcro��treraientcro��trèrentcro��trassent
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


おまかせ表示

sonnionsfrayiezrevirentdésirasraviras

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください