help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

merdoyez で活用表を検索


merdoyez : merdoyer直説法現在-2複 命令法現在-2複 です。
merdoyer
merdoyant
merdoyé      
直現je merdoietu merdoiesil merdoienous merdoyonsvous merdoyezils merdoient
命現---merdoie---merdoyonsmerdoyez---
直半je merdoyaistu merdoyaisil merdoyaitnous merdoyionsvous merdoyiezils merdoyaient
接現que je merdoieque tu merdoiesqu'il merdoieque nous merdoyionsque vous merdoyiezqu'ils merdoient
直単未je merdoieraitu merdoierasil merdoieranous merdoieronsvous merdoierezils merdoieront
条現je merdoieraistu merdoieraisil merdoieraitnous merdoierionsvous merdoieriezils merdoieraient
直単過je merdoyaitu merdoyasil merdoyanous merdoyâmesvous merdoyâtesils merdoyèrent
接半que je merdoyasseque tu merdoyassesqu'il merdoyâtque nous merdoyassionsque vous merdoyassiezqu'ils merdoyassent
メモ
パターンnettoyer
発音しない語尾の前、および直単未・条現でy->i
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

crissezdissesrevîntpiétionsrougeoya

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください