help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

ployant で活用表を検索


ployant : ployer現在分詞 です。
ployer
ployant
ployé      
 jetuilnousvousils
直現ploieploiesploieployonsployezploient
命現---ploie---ployonsployez---
直半ployaisployaisployaitployionsployiezployaient
接現ploieploiesploieployionsployiezploient
直単未ploieraiploierasploieraploieronsploierezploieront
条現ploieraisploieraisploieraitploierionsploieriezploieraient
直単過ployaiployasployaployâmesployâtesployèrent
接半ployasseployassesployâtployassionsployassiezployassent
メモ
パターンnettoyer
発音しない語尾の前、および直単未・条現でy->i
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S