help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

relevât で活用表を検索


relevât : relever接続法半過去-3単 です。
relever
relevant
relevé      
直現je relèvetu relèvesil relèvenous relevonsvous relevezils relèvent
命現---relève---relevonsrelevez---
直半je relevaistu relevaisil relevaitnous relevionsvous releviezils relevaient
接現que je relèveque tu relèvesqu'il relèveque nous relevionsque vous releviezqu'ils relèvent
直単未je relèveraitu relèverasil relèveranous relèveronsvous relèverezils relèveront
条現je relèveraistu relèveraisil relèveraitnous relèverionsvous relèveriezils relèveraient
直単過je relevaitu relevasil relevanous relevâmesvous relevâtesils relevèrent
接半que je relevasseque tu relevassesqu'il relevâtque nous relevassionsque vous relevassiezqu'ils relevassent
メモ
パターンachever
-ever 便宜上の分類でパターンはacheter と同じ
発音しない語尾の前、および直単未・条現で(グラーヴ)とつづり、/ɛ/の発音になる
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

défailleaèremuniriezceignentdédisiez

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください