help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

replaces で活用表を検索


replaces : replacer直説法現在-2単 接続法現在-2単 です。
replacer
replaçant
replacé      
直現je replacetu replacesil replacenous replaçonsvous replacezils replacent
命現---replace---replaçonsreplacez---
直半je replaçaistu replaçaisil replaçaitnous replacionsvous replaciezils replaçaient
接現que je replaceque tu replacesqu'il replaceque nous replacionsque vous replaciezqu'ils replacent
直単未je replaceraitu replacerasil replaceranous replaceronsvous replacerezils replaceront
条現je replaceraistu replaceraisil replaceraitnous replacerionsvous replaceriezils replaceraient
直単過je replaçaitu replaçasil replaçanous replaçâmesvous replaçâtesils replacèrent
接半que je replaçasseque tu replaçassesqu'il replaçâtque nous replaçassionsque vous replaçassiezqu'ils replaçassent
メモ
パターンplacer
cの/s/の音が/k/にならないよう、o, a(â)の前でc->çになる
他は-er型
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

zézayezcrûmescréchezharcelezcoinciez

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください