help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

soudoyez で活用表を検索


soudoyez : soudoyer直説法現在-2複 命令法現在-2複 です。
soudoyer
soudoyant
soudoyé      
 jetuilnousvousils
直現soudoiesoudoiessoudoiesoudoyonssoudoyezsoudoient
命現---soudoie---soudoyonssoudoyez---
直半soudoyaissoudoyaissoudoyaitsoudoyionssoudoyiezsoudoyaient
接現soudoiesoudoiessoudoiesoudoyionssoudoyiezsoudoient
直単未soudoieraisoudoierassoudoierasoudoieronssoudoierezsoudoieront
条現soudoieraissoudoieraissoudoieraitsoudoierionssoudoieriezsoudoieraient
直単過soudoyaisoudoyassoudoyasoudoyâmessoudoyâtessoudoyèrent
接半soudoyassesoudoyassessoudoyâtsoudoyassionssoudoyassiezsoudoyassent
メモ
パターンnettoyer
発音しない語尾の前、および直単未・条現でy->i
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S