help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

読み上げ表示です (?) もどす

vrombis で活用表を検索


vrombis : vrombir直説法現在-1単 直説法現在-2単 命令法現在-2単 直説法単純過去-1単 直説法単純過去-2単 です。
vrombir
vrombissant
vrombi      
直現je vrombistu vrombisil vrombitnous vrombissonsvous vrombissezils vrombissent
命現---vrombis---vrombissonsvrombissez---
直半je vrombissaistu vrombissaisil vrombissaitnous vrombissionsvous vrombissiezils vrombissaient
接現que je vrombisseque tu vrombissesqu'il vrombisseque nous vrombissionsque vous vrombissiezqu'ils vrombissent
直単未je vrombiraitu vrombirasil vrombiranous vrombironsvous vrombirezils vrombiront
条現je vrombiraistu vrombiraisil vrombiraitnous vrombirionsvous vrombiriezils vrombiraient
直単過je vrombistu vrombisil vrombitnous vrombîmesvous vrombîtesils vrombirent
接半que je vrombisseque tu vrombissesqu'il vrombîtque nous vrombissionsque vous vrombissiezqu'ils vrombissent
メモ
パターン-ir型規則活用(第2群)
直現・命現単数で
直現・命現複数、直半・接現・現在分詞で語幹末のi->issになる(接半のssは活用語尾)
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S


読み上げ表示です (?) もどす
活用表が崩れていますか?クラシック表示

おまかせ表示

ravagentcroîtrezavilissemerdoyaiirais

ご利用条件はConjuのトップページ からご確認ください